Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Trà Ôn  lần thứ 12 có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh; phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *