Tại Bến Tre, người dân ở các khu vực ven biển đã phải thức trắng đêm để canh triều cường vì lo lắng nước dâng cao làm sạt sở đất, gây thiệt hại đến nhà cửa, đất sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *