Từ ngày 15/01 tới đây, Thông tư 67 năm 2019 của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT chính thức có hiệu lực. Theo đó, người dân sẽ được giám sát CSGT bằng việc ghi âm, ghi hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *