Trước mức xử lý nghiêm khắc với người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, các dịch vụ đưa khách say về nhà đang nở rộ. Tuy nhiên, việc đưa khách say về nhà vẫn chủ yếu dựa vào ý thức của thực khách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *