Tại Tunisia, nghề nuôi ốc sên càng trở nên hấp dẫn đối với nhiều hộ gia đình sau khi Bộ Nông nghiệp nước này triển khai dự án hỗ trợ người dân nuôi ốc để cải thiện đời sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *