– Tiến độ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp chậm, cần đẩy nhanh tiến độ.
– Người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm khi để dịch bệnh lây nhiễm mạnh.
– Doanh nghiệp ngành du lịch tiếp tục gồng mình ứng phó dịch Covid -19 giai đoạn mới.
– Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân với chủ đề “Người bảo vệ bình yên”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *